Effect van de stem

Niemand wil het effect van zijn eigen stem aan het toeval overlaten.

Effect van de stem

Niemand wil het effect van zijn eigen stem aan het toeval overlaten. Met de geselecteerde toonhoogte worden positieve of negatieve emoties gewekt bij de persoon aan de overkant. Basistonen; onder- of boventonen kunnen doelbewust worden gebruikt om de nadruk te leggen op een toespraaklezing door de spraakmelodie met de juiste nadruk. Iedereen die op de juiste spreeksnelheid let, speelt aan de veilige kant. Te snel spreken leidt tot onbegrip bij de toehoorders, te langzaam spreken minimaliseert de belangstelling van de toehoorders voor de huidige toespraak. Stemmen in de middelste toonhoogte met het gemiddelde spraaktempo worden goed ontvangen door de luisteraars. Schrille stemmen met 70 decibel irriteren gemakkelijk, vol klinkende stemmen in het kamervolume worden door de meerderheid als aangenaam ervaren bij de spraakcollege. De taal moet gemakkelijk te begrijpen zijn, zodat alle luisteraars kunnen profiteren van de akoestische presentatie. Stem- of retoriekprofessionals helpen je om je eigen stem meer te trainen.

Stemmen die vertrouwen wekken?

Het effect van de eigen stem met de natuurlijke spreekstem, de onverschillige stem, speelt een doorslaggevende rol op alle gebieden van het leven. Zonder geweldloze communicatie is vreedzaam samenleven niet mogelijk. Het begint op de kleuterschool, met de vertrouwenwekkende stem, contacten met leeftijdsgenoten worden sneller gelegd. Op school gaat het verder, presentaties worden het best gepresenteerd met een zelfverzekerde stem. Luisteraars vervelen zich zonder de juiste retoriek, dit moet worden vermeden. Geluiden van de stem die op veel verschillende manieren worden gemoduleerd, klinken interessanter. Degenen die iets hebben geleerd, willen hun kennis later via leervideo's doorgeven. Vertrouwenwekkende vocale toonhoogtes nodigen de luisteraar uit om tot het einde naar de verteller * te luisteren in voice-overvideo's of VLogs. Een menselijke stem kan aantrekkelijk of afschrikwekkend zijn. Hoe de stem wordt ontvangen, hangt af van de stemming van de spreker en de stemming van de luisteraar. Sympathiek of onsympathiek, het geluid van de stem wordt meegenomen in de evaluatie van de persoon. Uitgesproken woorden als schreeuwen, kreunen, spreken, zingen of zuchten zijn een belangrijk onderdeel van ieder mens. Woorden hebben effect op inhoud en akoestiek: geluiden maken de muziek, de spraakmelodie en het volume verlevendigen muzikale uitvoeringen en verklarende lezingen. Toon van stem, articulatie, intonatie en stemgeluid vormen tot 40% van elk akoestisch bericht.

De kracht van de menselijke stem

Met de stem van de mens kan macht worden uitgeoefend, de tegenstander niet laten spreken door te schreeuwen is verbaal geweld. Het volume van de stem overstemt de andere spreker, het effect van de stem wordt gebruikt als een instrument van kracht. Net als een visitekaartje weerspiegelt de gepaste manier van spreken het personage: met elkaar praten en problemen oplossen of autoritaire monologen op de voorgrond zetten? Het identificatiekenmerk van de persoonlijke stem maakt het voor sommige mensen mogelijk om meer professioneel succes te hebben dan anderen omdat ze het juiste publiek hebben gevonden. Zenuwsprekers worden door het publiek luidkeels als "incompetent" geclassificeerd en luide, negatieve kritiek kan de spreekangst vergroten. Sommige luisteraars vinden zelfs de geringste schrapping van hun keel ondraaglijk, en de perfecte sprekers zijn vocaal sympathiek. Associaties worden losgelaten met de luisteraars, die bijvoorbeeld een stem horen die doet denken aan een autoritaire vader, die intern snel uitschakelt tijdens het luisteren.

Toegang vinden tot het gehoor van de luisteraar

Direct, telefonisch of via videoportals, de eigen stem moet niet alleen de eigenaar, maar ook de luisteraars behagen. De stem is om een aangenaam gevoel te krijgen bij het luisteren, gemiddeld duurt het zeven seconden, totdat bij het kennismaken wordt besloten of de twee mensen vocaal sympathiek zijn. Oninteressant of interessant, het effect van de stem helpt bij het nemen van een beslissing over toekomstige contacten. De stemming van de spreker wordt akoestisch onthuld. Wie zich niet lekker voelt, kan de luisteraars nauwelijks overtuigen. Het controlecentrum van de gevoelens wordt limbisch systeem genoemd, tussenliggende tonen zoals negatieve stemmingen worden niet gehoord. Integendeel, de luisteraars letten meer op het negatieve in de toespraak dan op het positieve. Elke spraakspier verslapt wanneer de spreker zich fysiek ongemakkelijk voelt voor het boegeroep. De stem lijkt machteloos en eentonig, de euforie over de inhoud van de toespraak gaat verloren door het gebrek aan interesse van het snelgroeiende publiek. Stress bij het spreken is een negatieve spiraal, de stem van de spreker lijkt onduidelijk. Eisen van de luisteraars onderbreken de spraakstroom, er ontstaat extra stress. Spraakonderzoekers kunnen de stem gebruiken om de huidige stemming of de geschatte leeftijd van de spreker te beoordelen.

De stem als overtuigend instrument

De mogelijkheden om de stem te gebruiken als instrument dat de luisteraar kan bereiken, zijn breder dan verwacht. Met stemtraining worden tekenen naar de toekomst gericht, de intensiteit van expressie kan worden verhoogd. Dit heeft in veel gevallen een positief effect op de verkoop. Iedereen die goederen via de telefoon wil verkopen, moet zijn stem gebruiken om een overtuigende indruk op klanten te maken. Het eigen welzijnsgevoel kan worden verhoogd met de intensivering van de vocale expressiekracht, plotseling neemt de vraag toe, omdat de luisteraars graag luisteren en kopen. Zachte vaardigheden zoals een expressieve stem die naar believen kan worden aangepast aan de behoeften van de luisteraar, zijn de gewenste deuropener voor allerlei soorten toepassingen. Bij communicatie met andere mensen is het effect van de stem erg belangrijk. Het vaardige gebruik van de stem zal de weg banen naar meer kansen in de professionele en privésfeer. Menselijke relaties zijn gebaat bij gepaste communicatie. Non-verbale communicatie met gepaste gebaren onderstreept de spraak. De luisteraars worden geïnspireerd door aangrijpende toespraken, het effect van de vocale registers krijgt een "ondersteunende" rol. In de context van zelfexpressie moeten alle functies van de eigen stem worden aangepast aan de betreffende situatie en regelmatig worden getraind.

Stuur signalen met uw stem

 • Stemmen zijn uniek en worden beschouwd als akoestische vingerafdrukken
 • Taalkundige elementen in een toespraak maken het mogelijk om individuele woorden te benadrukken
 • de persoonlijkheid en het effect van de stem zijn als een 'brug naar het geïnteresseerde publiek'
 • Kenmerken van de eigen stem kunnen worden getraind met betrekking tot doelgericht spreken
 • Stem en stemming kunnen elkaar positief of negatief beïnvloeden
 • De akoestische identiteit van een bedrijf wordt stevig ondersteund door melodische stemmen in de telefooncentrale
 • in elke communicatie straalt het effect van de stem, dat is aangepast aan de situatie, zelfvertrouwen uit.
 • Hoge stemmen worden bij mannen kritischer beoordeeld dan bij vrouwen.
 • hoge vrouwenstemmen en lage mannenstemmen zijn clichématig aantrekkelijk
 • een volume passend bij de kamer verhoogt de aantrekkelijkheid van de stem
 • professioneel succes wordt beïnvloed door het effect van de stem
 • krakende of schokkerige stemmen veroorzaken negatieve associaties bij de luisteraar